Μεγάλο φάσμα υπηρεσιών

Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρίας περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση των μηχανογραφικών αναγκών του πελάτη. Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (Integrated Information Systems).
 • Εγκατάσταση, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων λογισμικού SINGULAR που αφορούν
 • Εμπορικής - Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Πληροφοριακών Συστημάτων Προγραμματισμού
 • Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (E R P),
 • Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας (Human Resources Management Systems)
 • Συστημάτων Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management), ,
 • Συστημάτων Διαχείρισης Λιανικών Πωλήσεων (Retail Systems), Σχεδιασμό και ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού - custom - κατόπιν ανάλυσης των αναγκών του πελάτη.
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και υποστήριξη Δικτύων
 • Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων επικοινωνιακών λύσεων (Intranet, Extranet, Virtual Private Networks), με χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών τεχνολογιών (ISDN, Frame Relay, και IP).
 • Λειτουργία και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων για λογαριασμό πελατών (Outsourcing Services).
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Επιχειρήσεων (Consulting Services) σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας
 • Εκπαίδευση των στελεχών των εταιριών - πελατών
 • Υπηρεσίες συνεχούς υποστήριξης των εγκαταστάσεων του πελάτη - μέσω Συμβολαίων Συντήρησης Hardware και Software, που εξασφαλίζουν την αδιάκοπη και αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης του πελάτη.

Ανακοινώσεις

11/01/2011 - Smartphones για 4G με δύο πυρήνες
Περισσότερα...

01/10/2009 - Ασύρματη φόρτιση και όχι μόνο για το καινούργιο laptop της Dell
Περισσότερα...

30/09/2009 - Για τους λάτρεις των παιχνιδιών και της Μονόπολης
Περισσότερα...

10/08/2009 - Η Microsoft σχεδιάζει την εφαρμογή του HTML 5 στον Internet Explorer
Περισσότερα...

03/08/2009 - Επιτέλους γάμος για Microsoft και Yahoo!
Περισσότερα...

16/07/2009 - Το νέο λειτουργικό σύστημα της Google
Περισσότερα...

11/06/2009 - 5 τρόποι για να κάνετε τον υπολογιστή σας πιο γρήγορο
Περισσότερα...

05/06/2009 - wolframalpha.com και έχεις έναν Browser που σου απαντάει ακριβώς σε αυτό που ρωτάς
Περισσότερα...

Πρόσφατες δουλειές

Rousis-Systems
Ιστοσελίδα

Επισκέψη website »


DMY Δίκτυο Μεσιτικών Υπηρεσιών
Ιστοσελίδα

Επισκέψη website »


ΔΕΟΠΛΑΣΤ
Ιστοσελίδα

Επισκέψη website »


Spacelights
Ιστοσελίδα

Επισκέψη website »